Ceny

  • Stanovení ceny ve veterinární praxi

Ceny u veterinárního lékaře jsou smluvní, čili nejsou nijak regulovány a jsou zcela v režii majitele praxe. Veterinární lékař oceňuje svojí práci podle různých hledisek, respektive podle jím preferovaných kritérií. Do ceny se musí promítnout nákladová stránka praxe. Je například rozdíl, zda veterinář podniká ve svém domě či je v nájmu, charakter praxe (všeobecná vs. specializovaná), přístrojové vybavení a podobně. Dále se do ceny zahrnuje obtížnost provedení zákroku. Je rozdíl, pokud se ošetřuje klidný pes nebo majitelem nezvladatelný. I při stejném onemocnění může být cena úkonu různá vzhledem k povaze ošetření (př. zánět zvukovodu psa, mírná forma oproti silnému zánětu kdy je třeba pacienta zklidnit, případně uvést do sedace).

  • Skladba ceny za ošetření zvířete

Cena za ošetření zvířete se skládá z veterinárního úkonu, ceny za použité léky a biopreparáty, ceny za spotřební materiál a ceny za ostatní náklady.

  • Veterinární úkony

Ceny za úkony jsou v jednotlivých praxí velice odlišné. Je potřeba si ale uvědomit, že vyšetření zvířete v čisté a upravené ordinaci, bezespěchu, s vlídným lékařem bez dlouhé doby čekání nemůže stát stejně jako po dlouhém čekání v nevyhovujících prostorách čekárny, rychlém vyšetření a nervózním lékařem. Veterinární lékař vám tedy v tu chvíli prodává svůj standard, vkus, svůj pohled na a vlastní představu o vyšetření a ošetření vašeho zvířete, který si sám podle svého přesvědčení nastavil. Jiný lékař si samozřejmě svoji představu a standard nastaví jinak.

  • Léky a biopreparáty

Ceny za použité léky a biopreparáty jsou různé a většinou ve srovnání s lékárnami jsou prodávány s vyššími rabaty. Zdůvodnění této situace je velmi prosté. Lékárna Vám prodává vždy celá balení v řádu stovek korun, ale veterinární lékař Vám tabletu na odčervení psa nebo kočky prodá podle váhy psa nebo kočky.Tedy z celého velkého balení, které veterinář koupil, vám prodá 1,2 nebo 3 tablety a tím vás nenutí kupovat celé balení za stovky korun jako v lékárně. Tímto se pro veterinárního lékaře léčivo zdražuje protože mu "leží" na skladě, musí hlídat jeho množství, uskladnění a expiraci. Veterinární lékař vám ale s lékem prodává i rady, jak aplikovat, způsob použití, možné nežádoucí účinky atd. Je tedy odborníkem, který ví jak vašemu zvířeti může pomoci. Tento příklad jsem uvedl na osvětlení situace v prodeji léků. Dále jsou rozdíly v použitých materiálech, ať chirurgické, pomocné, použité injekční jehly, stříkačky, kanyly a další.

  • Spotřební materiál

Pod tímto pojmem si představte vše, co souvisí a je potřebné ke správnému provedení veterinárního zákroku. V prvé řadě se jedná o desinfekční a čistící prostředky používané před, při a po zákroku. Za druhé se jedná o pomocný materiál jako je obvazový materíál, roušky, podložky, náplasti, vyšetřovací a operační rukavice a další. Tento materiál musí lékař nakoupit za nemalé peníze a tudíž jej musí prodat tedy naúčtovat k veterinárnímu ošetření. Některým klientům se zdá, že se jedná o maličkosti, které snad ani nemusí být účtovány, ale opak je pravdou. Ano, v některých případech jsou to maličkosti, ale když si spočítáte roční spotřebu tohoto materiálu, jedná se o tisícové položky, které veterinární lékař nemůže "rozdávat" zadarmo.

Na tomto místě určitě čekáte orientační ceny prováděných zákroků, ale bohužel Vás zklamu a záměrně je neuvedu. Nerad bych někoho z Vás tímto přivedl v omyl, a očekávání nízkých a podbízejících cen. Dovoluji si Vás upozornit, že nepodávám informace o cenách telefonicky či jiným způsobem, tak abych nepoškodil sebe i mé kolegy.