Gynekologie a porodnictví

Veterinární gynekologie a porodnictví má v praxi velký význam. V zájmových chovech psů a koček jsou gynekologické problémy příčinou častých návštev v ordinaci. Ať už se jedná o normální průběh pohlavního cyklu nebo jeho patologie, různé poruchy plodnosti, nádorová onemocnění či operativní řešení gynekologických problémů. Do této kategorie spadá i onemocnění mléčné žlázy fen a koček. V případě samců - kocourů a psů sem patří i poruchy rozmnožování. V oblasti veterinárního porodnictví poskytuji služby při vedení normálního porodu, patologického porodu i operativní řešení - provedení císařského řezu.

Prováděné gynekologické zákroky

  • základní gynekologické vyšetření
  • odběry stěrů k laboratornímu vyšetření
  • kastrace koček, kocourů a psů (mimo feny)
  • léčba zánětlivých onemocnění pohl. orgánů
  • ošetření pseudogravidity fen

Diagnostické vyšetření pohlavního pomocí ultrazvuku, RTG provádí Veterinární klinika v Ostravě na základě objednávky a mého doporučení. Na této klinice se také provádí kastrace fen a chirurgické řešení pyometry fen a dále provádění složitých chirurgických zákroků.

Prováděné porodnické zákroky

  • pomoc při vedení normálního (fyziologického) porodu
  • vedení komplikovaných porodů
  • porodní a poporodní komplikace
  • císařský řez